Ji ayan jk’op | Edgar Darinel Garcia

Ji ayan xa talele li jk’ope xu’ jlok’es ta alel jbij te xniket li jkope k’usba jun pukuj ta yo’lill ak’ubal ta jmak li keje sventajuk a k’o te lapal xkom pe te ta xlok’ ta xk’opo ta jyaijemal. Chi sna’lejik li kuts’alabtake yu’un li jkope ta staj ta na’el li yajval vitsetike ch lok’…