Achto nikochis * José Carlos Monroy

Achto nikochis nopetlak, nonos uan, ijkon nitlatemiktis, ninoluias ach xanoui katka notonal naman… “Aj! Ton katka?, Ton elis nej!? Ajke nejnemis numpuna?” Ninomaujtis, noyolo xoncholo, xoncholo… Niknekis nikseuis noyolo uan nitonaltsajtsas inikpana kiualas oksepa. Ajmo nimatis kampa uelis iatis… “Kema melak… Nejin miktin mitstoton… Miktle aj!” Tel notonal ajmo ualas uan ajmo niuelis nikijtos: “nikan…

Kiawak | José Carlos Monroy

Naja nicholoteka, ajke oualaj tech okse tlajle: nouiampa niatis okse tlakamej ajmo nechixmatiskej. Nojkia nonchampoiouan onechtotokajkej uan onechkauilijkej, kiauak nokalijtik, kiauak tlaltikpak, kiauak nochi. Onikizak xotzti nonantzin nikan polojtok xochitlajle kitokaj tlaltikpak uan oiaj kaman nitelpoch nikatka. Onikizak nochan kitemos tlasoltlalistle numpuna, okse tlalko ika ajkeni axkana onechixmatiaiaiaj ijkon itlakamekaioj, kiauak nonakaioj, kiauak noiesoj, kiauak…

Topco, petlacalco | José Carlos Monroy

“Iaja nochipa kikixtiaia tlamaantin itechka ikimilol. Ton kiuikaskia numpuna?… ¡Tech nochi!” Armando Salomo Rojas kitlajtos tech Sport Billy. Ipan sen ueiek, axtlanki kanin tech nopilkimilol motlatej nontemiktilisuan, nontlajtolkauajuan, nonijiiouan, najuan uan nojuan, nontonaluan, nontlachiualisuan, noyolo uan nonmaijuan. *Topco, petlacalco kineki kijtos sen tlamatle ajmo moneneki kimatis. ** Sport Billy sen tlakuilolistle (ipan 1980) kipia sen…